Miembros USC

Son miembros del grupo FRASEONET:

Mª Isabel González Rey: Catedrática de Universidades de lengua francesa (USC) (IP del grupo)

María Montes López: Profesora titular de lengua italiana (USC),

JoDee Anderson McGuire: Contratada doctora de lengua inglesa (USC)