Historial de eventos

II PREMIO PAREFRAS DE INVESTIGACIÓN EN FRASEOLOGÍA Y PAREMIOLOGÍA WOLFGANG MIEDER

El Grupo de Investigación UCM 930235 Fraseología y paremiología (PAREFRAS), en colaboración con el Instituto Cervantes y la revista Paremia, convoca el II premio PAREFRAS de investigación en fraseología y paremiología Wolfgang Mieder con la finalidad de promover el estudio de las unidades fraseológicas desde distintos enfoques: lingüístico, etnolingüístico, sociolingüístico, traductológico y bibliográfico.

Descargar información (PDF)

Cadernos de Fraseoloxía Galega 22

 Cadernos de Fraseoloxía Galega 22

Cadernos de Fraseoloxía Galega, presenta o seu número 22. Este novo volume está composto por sete artigos de temática moi variada que xiran arredor de cuestións como a variación fraseolóxica diatópica, a didáctica da lingua galega a través dos refráns, a desautomatización fraseolóxica, o tratamento da fraseoloxía nos dicionarios, o refraneiro sobre o mes de outubro nas linguas romances, o tratamento das siglas en situacións comúns heteroxéneas e a influencia do folclore nas unidades fraseolóxicas.

CADERNOS DE FRASEOLOXÍA GALEGA - CHAMAMENTO PARA CONTRIBUCIÓNS

Cadernos de Fraseoloxía Galega (CFG), revista internacional de investigación fraseolóxica e paremiolóxica editada polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Xunta de Galicia), fai unha chamada para o envío de contribucións para o número 23. Aínda que o prazo de recepción está aberto permanentemente, para este número teranse en conta os manuscritos recibidos ata o 1 de marzo de 2022.

Descargar circular completa (PDF)
 

3e journée internationale de phraséologie Phraséologie, image et représentation du sens

► Date : 15 octobre 2021

► Lieu : Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | ATILF | Bâtiment CNRS | Salle Imbs ou visioconférence

► Organisation : GLFA (Groupe de lexicographie franco-allemande) | ATILF / CNRS – Université de Lorraine

► Télécharger l’affiche

Páginas