Events History

II PREMIO PAREFRAS DE INVESTIGACIÓN EN FRASEOLOGÍA Y PAREMIOLOGÍA WOLFGANG MIEDER

El Grupo de Investigación UCM 930235 Fraseología y paremiología (PAREFRAS), en colaboración con el Instituto Cervantes y la revista Paremia, convoca el II premio PAREFRAS de investigación en fraseología y paremiología Wolfgang Mieder con la finalidad de promover el estudio de las unidades fraseológicas desde distintos enfoques: lingüístico, etnolingüístico, sociolingüístico, traductológico y bibliográfico.

Descargar información (PDF)

Cadernos de Fraseoloxía Galega 22

 Cadernos de Fraseoloxía Galega 22

Cadernos de Fraseoloxía Galega, presenta o seu número 22. Este novo volume está composto por sete artigos de temática moi variada que xiran arredor de cuestións como a variación fraseolóxica diatópica, a didáctica da lingua galega a través dos refráns, a desautomatización fraseolóxica, o tratamento da fraseoloxía nos dicionarios, o refraneiro sobre o mes de outubro nas linguas romances, o tratamento das siglas en situacións comúns heteroxéneas e a influencia do folclore nas unidades fraseolóxicas.

CADERNOS DE FRASEOLOXÍA GALEGA - CHAMAMENTO PARA CONTRIBUCIÓNS

Cadernos de Fraseoloxía Galega (CFG), revista internacional de investigación fraseolóxica e paremiolóxica editada polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Xunta de Galicia), fai unha chamada para o envío de contribucións para o número 23. Aínda que o prazo de recepción está aberto permanentemente, para este número teranse en conta os manuscritos recibidos ata o 1 de marzo de 2022.

Descargar circular completa (PDF)
 

3e journée internationale de phraséologie Phraséologie, image et représentation du sens

► Date : 15 octobre 2021

► Lieu : Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | ATILF | Bâtiment CNRS | Salle Imbs ou visioconférence

► Organisation : GLFA (Groupe de lexicographie franco-allemande) | ATILF / CNRS – Université de Lorraine

► Télécharger l’affiche

1st PAREFRAS PRIZE FOR RESEARCH IN PHRASEOLOGY AND PAREMIOLOGY WOLFGANG MIEDER

I PREMIO PAREFRAS DE INVESTIGACIÓN EN FRASEOLOGÍA Y PAREMIOLOGÍA WOLFGANG MIEDER

The Research Group UCM 930235 Fraseología y paremiología – Phraseology and paremiology (PAREFRAS), in collaboration with the Instituto Cervantes and the journal Paremia, convenes the 1st PAREFRAS prize for research in phraseology and paremiology Wolfgang Mieder with the aim of promoting the study of phraseological units from different approaches: linguistic, ethnolinguistic, sociolinguistic, translatological and bibliographic.

More information (PDF)

Circolo Romano Phrasis – Dmitrij Dobrovol’skij (10 marzo 2021)

Circolo Romano Phrasis – Dmitrij Dobrovol’skij (10 marzo 2021)

Siamo lieti di invitare la S.V. alla conferenza tenuta dal prof. Dmitrij Dobrovol’skij (Istituto Vinogradov dell’Accademia delle Scienze, Federazione Russa Dott. Honoris causa dell’Università di Stoccolma e dell’Università Paris-Sorbonne): "Idiom motivation as a cognitive phenomenon".

Introducono: Julija Nikolaeva (Università degli Studi di Roma Sapienza) / Luisa Messina Fajardo (Università degli Studi di Roma Tre)

ore 15.00 conferenza / ore 16.00 dibattito / mercoledì 10 marzo 2021

Pages